Laboratorium badania kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej – Polityka Prywatności

Badania kosmetyków i chemii gospodarczej, testy konserwacji, badania mikrobiologiczne, spf, uvapf, uv, aparaturowe kosmetyków, aplikacyjne, użytkowe, raport oceny bezpieczeństwa, potwierdzenie deklarowanych właściwości, kompatybilność z opakowaniem, aktywność wody, mikrobiom skóry, notyfikacja CPNP, dokumentacja produktu, Eko Cert registration, Poison Centre registration, patch test, SPF test, safety assessor, cosmetic product safety report, Dokumentation für Kosmetik, Sicherheitsbewertung kosmetischer Produkte, Labor für Kosmetikanalysen, Prüflabor für Kosmetika, Kosmetiktests
Polityka Prywatności

Polityka prywatności. Klauzula informacyjna zgodna z RODO:

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13.

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13, e-mail: biuro@epidermlab.pl, tel.: +48 662 178 533.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym do realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m. in. na mocy przepisów podatkowych (np. dane zawarte w fakturach, umowach), a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy.

Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.

EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13 będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okres uregulowany w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy, o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak firmy kurierskie i transportowe.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15-21 RODO, przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

EpiDermLab Laboratorium badawcze s.c., adres laboratorium: 30-611 Kraków, ul. Beskidzka 22a, tel.: +48 662 178 533, mail: biuro@epidermlab.pl, NIP: 9452271009, REGON: 524800261