Laboratorium badania kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej – Polityka Prywatności

Badania kosmetyków i chemii gospodarczej, testy konserwacji, badania mikrobiologiczne, spf, uvapf, uv, aparaturowe kosmetyków, aplikacyjne, użytkowe, raport oceny bezpieczeństwa, potwierdzenie deklarowanych właściwości, kompatybilność z opakowaniem, aktywność wody, mikrobiom skóry, notyfikacja CPNP, dokumentacja produktu, Eko Cert registration, Poison Centre registration
Polityka Prywatności

Polityka prywatności. Klauzula informacyjna zgodna z RODO:

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13.

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13, e-mail: biuro@epidermlab.pl, tel.: +48 662 178 533.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym do realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m. in. na mocy przepisów podatkowych (np. dane zawarte w fakturach, umowach), a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy.

Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.

EpiDermLab Laboratorium badawcze Anna Kwiatkowska, Paweł Kwiatkowski spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 118e/13 będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okres uregulowany w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy, o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak firmy kurierskie i transportowe.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15-21 RODO, przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

EpiDermLab Laboratorium badawcze s.c., adres laboratorium: 30-611 Kraków, ul. Beskidzka 22a, tel.: +48 662 178 533, mail: biuro@epidermlab.pl, NIP: 9452271009, REGON: 524800261