Laboratorium badania kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej – Badania fizyko – chemiczne, organoleptyczne, stabilności, kompatybilności z opakowaniem.

Badania kosmetyków i chemii gospodarczej, testy konserwacji, badania mikrobiologiczne, spf, uvapf, uv, aparaturowe kosmetyków, aplikacyjne, użytkowe, raport oceny bezpieczeństwa, potwierdzenie deklarowanych właściwości, kompatybilność z opakowaniem, aktywność wody, mikrobiom skóry, notyfikacja CPNP, dokumentacja produktu
Badania fizyko- chemiczne

Badania fizyko - chemiczne kosmetyków

Są to badania wykonywane dla każdego rodzaju kosmetyku, a ich dobór zależy od rodzaju produktu, składu oraz formy podania. Badania te określają jakość produktu, są pierwszym etapem badań stabilności i kompatybilności produktu kosmetycznego.

Oferujemy badania:

  • oceny organoleptyczności (wygląd, barwa, konsystencja, zapach)
  • pH produktu lub roztworu
  • pH produktów olejowych – posiadamy specjalną sondę
  • gęstości
  • utraty masy, szczelności opakowania
Badania stabilności kosmetyków

Badania fizyko - chemiczne kosmetyków, organoleptyczne. Badanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem kosmetyków..

Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem kosmetyków

.

Pierwsze z badań tj. badania stabilności pozwalają na oszacowanie daty minimalnej trwałości oraz odpowiednich warunków przechowywania produktu. Warunki i czas prowadzenia badania są zmienne, dobierane indywidualnie dla każdego rodzaju produktu oraz opakowania docelowego.

Natomiast badania kompatybilności prowadzone są w opakowaniach handlowych. Ich celem jest wykluczenie możliwych interakcji masy kosmetycznej z materiałem opakowaniowym i odwrotnie.

Oferujemy badania:

  • stabilności i kompatybilności – test odporności na temperaturę
  • stabilności i kompatybilności – test odporności na światło
Badania kompatybilności z opakowaniem

.

EpiDermLab Laboratorium badawcze s.c., adres laboratorium: 30-611 Kraków, ul. Beskidzka 22a, tel.: +48 662 178 533, mail: biuro@epidermlab.pl, NIP: 9452271009, REGON: 524800261