Laboratorium badania kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej –  Raport Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyku Safety Assessor

Badania kosmetyków i chemii gospodarczej, testy konserwacji, badania mikrobiologiczne, spf, uvapf, uv, aparaturowe kosmetyków, aplikacyjne, użytkowe, raport oceny bezpieczeństwa, potwierdzenie deklarowanych właściwości, kompatybilność z opakowaniem, aktywność wody, mikrobiom skóry, notyfikacja CPNP, dokumentacja produktu, Eko Cert registration, Poison Centre registration, patch test, SPF test, safety assessor, cosmetic product safety report, Dokumentation für Kosmetik, Sicherheitsbewertung kosmetischer Produkte, Labor für Kosmetikanalysen, Prüflabor für Kosmetika, Kosmetiktests
Raport Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku

Raport Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku jest dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo produktu kosmetycznego.

Wydawany jest on dla każdego kosmetyku wprowadzanego na rynek Unii Europejskiej. Postawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L342 z 22.12.2009, str. 59), obowiązujące od 11 lipca 2013r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości Raportu Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku, znajdują się w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych (2013/674/UE).

Raport Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku jest dokumentem złożonym z dwóch części.

Część A raportu to zbiór danych o produkcie, który szczegółowo określa Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych (2013/674/UE).

Część B raportu to natomiast opinia o bezpieczeństwie produktu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. ocenę bezpieczeństwa kosmetyku może wykonywać osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny. Raport oceny bezpieczeństwa wykonywany jest przez osobę wykwalifikowaną, czyli Safety Assessora. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Safety Assessor to osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji. Dyplom przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny. Dyplom innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny.

EpiDermLab Laboratorium badawcze s.c., adres laboratorium: 30-611 Kraków, ul. Beskidzka 22a, tel.: +48 662 178 533, mail: biuro@epidermlab.pl, NIP: 9452271009, REGON: 524800261